Tájékoztatjuk, hogy a Printmania.hu Kft Webáruház használatával Ön elfogadja a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Kérjük, hogy kizárólag akkor használja tovább a webáruházunk szolgáltatásait, amennyiben a jelen felhasználási feltételeket megismerte és azokat maradéktalanul elfogadja.


1. Általános rendelkezések

1.1 A 
Printmania.hu Kft webáruházat a Printmania.hu Kft üzemelteti (a továbbiakban: „Üzemeltető”). Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

Cégnév: 
Printmania.hu Kft
Székhely: 
1131 Budapest, Dolmány utca 5-7
Adószám: 
14714524-2-41
Cégjegyzékszáma: 
01-09-348336
Szerződés nyelve: magyar

1.2 A webáruház megtekintésével, a regisztrációval, illetve a vásárlással a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Üzemeltető és a webáruház felhasználója, vásárlója között. Ön, mint a webáruház felhasználója, vásárlója, köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Amennyiben Ön az ÁSZF bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy az oldalt nem használhatja, a webáruházban nem vásárolhat.

1.3 A webáruház használata, valamint a webáruház által nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes alapon történik, az adatokat az Üzemeltető csak a szolgáltatás megfelelő nyújtásához szükséges mértékben, a jelen ÁSZF 9. pontjában (Adatkezelés) meghatározottaknak megfelelően használja fel.

1.4 A webáruház üzemeltetője a jelen ÁSZF rendelkezéseit, a forgalmazott termékek körét, vételárát, határidőket stb. szabadon megváltoztathatja. Az Üzemeltetőnek az adott termék adott áron történő eladására vonatkozó kötelezettsége a termék árának a webáruházban közzétett megváltoztatásáig áll fenn. A változás a webáruházban történt megjelenítésének időpontjától hatályos. Bármely vásárlónak, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

2. A vásárlás menete, az adásvételi szerződés létrejötte

2.1 A weboldal megtekintésével létrejött szerződéses jogviszony mellett a webáruházban történő vásárlás esetén szállítási (adásvételi) szerződés jön létre a vásárló-felhasználó és az eladó között, amely jogviszonyra a megrendelés és a „Megrendelés Visszaigazolás”, valamint a jelen ÁSZF rendelkezései egyaránt irányadóak. A webáruház legkésőbb 3 munkanapon belül köteles visszaigazolni/befogadni a vásárló megrendelését, ennek hiányában a vásárló mentesül ajánlati kötöttsége alól.

2.2 A felhasználó, mint vásárló és a 
Printmania.hu Kft, mint eladó között a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerinti „távollevők közötti szerződés” jön létre.

2.3 A megrendeléseket a webáruház automatikusan tárolja elektronikus formában, ezeket a vásárló később visszanézheti, amennyiben és csak akkor ha regisztrálta magát. A felek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően megállapodnak, hogy a webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül, a szerződés magyar nyelven jön létre és arra a magyar jog az irányadó. A szerződésre vonatkoznak a jelen ÁSZF rendelkezései.

2.4 Tekintettel arra, hogy a szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül, a felek megállapodnak, hogy az Üzemeltető, valamint a vásárló közötti, a vásárló regisztrációs vagy megrendelési adatai között szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül.

2.5 A megrendelésre vonatkozó, e-mailen történő, a rendszer által kiküldött automatikus visszaigazolás tájékoztató jellegű és nem tekintendő az Üzemeltető és a vásárló között létrejövő szerződésnek. Az adásvételi szerződés kizárólag a 
Printmania.hu Kft a megrendelést befogadó nyilatkozatával ( „Megrendelés Visszaigazolása” dokumentum ) lép életbe, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 3. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének. Kérjük, hogy e dokumentumokat őrizze meg, kérdése esetén lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal. 2.7 Regisztráció

2.7.1 A webáruházban böngészéshez, szöveges tartalmak vagy termékek megtekintéséhez nem szükséges a regisztráció.

2.7.2 Termékek árának megtekintése és vásárlás csak érvényes adószámmal történő felhasználói és jóváhagyott regisztrációval lehetséges. A 
Printmania.hu NAGYKER Webáruházban érvényes adószámmal rendelkező EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS CÉGEK vásárolhatnak.
Regisztráció a webáruházban az adatok hiánytalan kitöltésével történik. A regisztráció engedélyezéséről visszaigazoló e-mailt küldünk. Az engedélyezés után a webáruházba belépést követőn az árak láthatóak lesznek és rendelés leadására is lehetőség lesz. A regisztráció előnye, hogy amennyiben a felhasználó legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, több szállítási / számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti.

2.7.3 A L 
Printmania.hu Kft rendszerébe történő regisztráláskor a felhasználó köteles az adószámát, e-mail címét, valamint postacímét, telefonszámát megadni. A felhasználó e-mail címét a szolgáltató nem jelenítheti meg és a jogszabályban meghatározott esetek és a felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltak kivételével harmadik félnek nem adhatja át a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül. A felhasználó felelős a saját neve alatt végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszava biztonságban tartásáért.

2.7.4 Fontos, hogy a regisztráció során a felhasználó ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázására, illetve szállításra a termék. A felhasználó a megadott adatok javítását, módosítását a webáruházban található „Fiókom” menüpontban elvégezheti.

2.7.5 A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a honlaphoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó bármely előírás vagy szabályzat által lefektetett követelményeket, eljárási előírásokat. Az erre vonatkozó kísérletek kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

2.7.6 A felhasználónak a honlap használata során vagy azzal kapcsolatban tilos:
a.) mások jogait bármilyen módon megsérteni;
b.) kárt okozni;
c.) bármely módon jogellenes (de különösen: fenyegető, szeméremsértő, erkölcstelen, rágalmazó, becsületsértő, vagy egyéb módon megbotránkoztató, illetve diszkriminatív) elektronikus közleményeket, továbbá ún. “junk” vagy “spam” küldeményeket küldeni;
d.) bármely módon jogellenes (de különösen szerzői vagy személyhez fűződő jogot sértő, illetve más módon jogszabályba ütköző, vagy nem a jogosulttól származó) tartalmat feltölteni;
e.) bármilyen kérdőívet, közvélemény-kutatást, piramis rendszerű, vagy ún. “lánclevelet” készíteni, a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;
f.) a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül bármilyen - így különösen pénzgyűjtésre, áru vagy szolgáltatás reklámozására vonatkozó - közleményt a honlapon elhelyezni, küldeni, továbbítani, közzétenni;
g.) e-mailen vagy bármilyen egyéb módon továbbítani olyan anyagot, amelynek továbbításához nincs joga (így különösen minden olyan anyag, ami harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogát sértheti, vagy amely bizalmas információt tartalmaz);
h.) más vásárlók személyes adatnak minősülő adatait gyűjteni, felhasználni, nyilvánosságra hozni vagy tárolni;
i. )megsérteni bármely hatályos rendelkezést, jogszabályt vagy irányadó egyezményt.

2.7.7 A felhasználó vállalja, hogy valamennyi olyan anyagi és nem anyagi kárt és költséget (az ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve) közvetlenül megtérít a szolgáltató, illetve harmadik személyek részére, amely a felhasználónak a honlappal kapcsolatos magatartására vezethető vissza. Ilyennek minősül különösen a felhasználó által a honlapon bármilyen módon elhelyezett tartalomból, a honlap vagy az ahhoz kapcsolódó hálózat használatából, a felhasználási feltételek megsértéséből, vagy a szolgáltató, illetve harmadik személyek jogainak vagy jogos érdekeinek megsértéséből származó minden kár és költség.

2.7.8 A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden előzetes értesítés nélkül megtagadja a felhasználótól a honlaphoz való hozzáférést, illetve a honlap teljes vagy részleges használatát, továbbá törölje a felhasználó regisztrációját, amennyiben saját belátása alapján úgy ítéli meg, hogy a felhasználó magatartása:
a.) sérti a jelen felhasználási feltételek bármely rendelkezését; vagy egyébként
b.) sérti a szolgáltató vagy harmadik személyek jogát, vagy jogos érdekét; vagy
c.) egyéb módon jogszabályba vagy a jóerkölcsbe ütközik.

2.8 Megrendelés, vásárlás

2.8.1 A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8 és 16 óra között. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

2.8.2 Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelést. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 2-5 munkanapon belül.

2.8.3 Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben azzal, hogy részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg a megrendelő részére.

2.8.4 A rendelés menete:

2.8.4.1 A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba.

2.8.4.2 Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt terméke darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. A mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma.

2.8.4.3 Szállítási / számlázási adatok megadása.

2.8.4.4 Fizetési mód kiválasztása.

2.8.4.5 Megrendelés.

2.8.4.6 Az adatok megadását követően a „
Megrendelés megerősítése” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével.

2.8.4.7 E-mailben a megrendelést elküldését követően egy automatikus visszaigazolást kap, Ez az automatikus visszaigazolás nem minősül a megrendelés befogadásának.

2.8.4.8 Megrendelésének befogadását e-mailben minden esetben visszaigazoljuk, illetve amennyiben szükséges egyeztetjük az adatokat.2.10 A megrendelt termék / házhoz szállítás díjának fizetési módja

2.10.1 UTÁNVÉTES FIZETÉSI MÓD: A megrendelt terméket a csomag átvételekor a futárnak kell kifizetni. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

2.10.2 BANKI ÁTUTALÁSOS FIZETÉSI MÓD: A megrendelt terméket banki átutalással is fizetheti (előre utalás). Ebben az esetben válassza ki a „banki átutalás” gombot. A pénzügyi teendővel kapcsolatos tájékoztatást (bank név, bankszámlaszám, hivatkozási szám stb.) a "Megrendelés visszaigazolás" dokumentumban küldjük ki a megrendelés befogadását követően.

 

A vásárlásról a számlát a csomag tartalmazza.
Kérjük, a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni és esetlegesen a terméken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot.
Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

 

2.11 Házhoz szállítás, információk

2.11.1 Webshopunk megrendeléseit a Magyar Posta vagy a Trans-o-Flex futárszolgálat teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik jellemzően 8-18 óra közötti időszakban. Ezért amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címét megadni. Ha a futár nem talál senkit a megadott címen, értesítést hagy, az ott megadott telefonszámon érdeklődhet a diszpécsertől a csomagról. A futár a rákövetkező napon újra megkísérli a kiszállítást. Amennyiben másodszorra is sikertelen a kiszállítás, a futárszolgálat az árut visszahozza a telephelyre és a megrendelés törlésre kerül.2.11.2 Számlázási és szállítási cím módosítása a megrendelést feladását megelőzően lehetséges 


3. Garancia, szavatosság

3.1 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) minden újonnan vásárolt termék esetében 2 év szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki vagy amely a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti). A szavatosság feltételeit a Ptk. és a 43/2003. GKM rendelet tartalmazza. A webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása (szakvélemény). A teljesítést követően 6 hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt. Ebben az időszakban a bizonyítás a webáruház kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a webáruház mentesül a felelősség alól.

3.2 Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az eladó a kijavítást, kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előző mondatban írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

3.3 Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a webáruházat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli és a vételárat nem téríti vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is kérni a termék újbóli kiszállítását, amelynek költsége a vásárlót terheli. 

4. Elállás joga

4.1 A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

4.2 Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó 3 hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

4.3 Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

4.4 Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog. Ilyen esetek az alábbiak:


4.4.1 Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgásoktól, ingadozásoktól függ.

4.4.2 Olyan termék esetén, amely kifejezetten a fogyasztó kérésére, az ő általa szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, valamint a gyorsan romló élelmiszerek esetén.

4.4.3 Hang, illetve kép vagy szoftver esetén, ha a csomagolást felbontotta.

4.5 A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a Korm. rendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

4.6 Az elállási jog gyakorlásának menete:
4.6.1 Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg a megadott elérhetőségek valamelyikén hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe és feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel a jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton vagy futárszolgálat segítségével juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni. Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károknak a megtérítése a vásárlót terheli. 


4.6.2 A termék visszaérkezését követő 30 napon belül a termék vételárát a vásárló által megadott bankszámlaszámra visszautaljuk.

5. A felelősség korlátozása

5.1 A webáruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

5.2 A webáruház semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
a.) az interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltoztatása;
b.) bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a webáruház akadálytalan működését és a vásárlást;
c.) bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
d.) bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezik-e –, de főleg bármilyen adat elvesztése;
e.) bármely szoftver nem megfelelő működése;
f.) bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

5.3 A webáruház nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a webáruházhoz való csatlakozás vagy a webáruház megtekintése miatt következett be.

5.4 A felhasználó teljes körű és korlátlan felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve a webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az Üzemeltető ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

5.5 A webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (pl. termékértékelések leírása) minden felhasználó saját felelősségére veheti igénybe. A webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, illetve az bármely más módon az Üzemeltető tudomására jut, úgy az Üzemeltető jogosult bármely tartalom, illetve azok részének ideiglenes vagy végleges, indokolás nélküli eltávolítására. Ismétlődő vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az Üzemeltető jogosult az adott felhasználót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

5.6 Termékértékelés írása esetén a felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa beküldött termékértékelést a webáruház a megkérdezése nélkül törölheti, illetve közzéteheti. A termékértékelés beküldésével a felhasználó a felhasználói neve termékértékeléshez kapcsolt megjelenéséhez hozzájárul.

6. Szerzői jogok

6.1 A Printmania.hu weboldalon található valamennyi tartalom (szöveg, cikk, termékismertető, tájékoztató, jelen ÁSZF stb., ábra, kép, más információ, illetve adat) szerzői jogai – eltérő rendelkezés hiányában – térbeli és időbeli korlátozás nélkül a Printmania.hu üzemeltetőjét illeti meg. Különösen tilos a webáruházból letöltött tartalmat a webáruházban történő vásárlástól eltérő célra felhasználni, ezekez átdolgozni, másolni stb. A webáruház szerzői és egyéb jogainak megsértése vagy e szerződés megszegése esetén azonnal jogi eljárást kezdeményez a jogsértővel szemben. A webáruház használatával a felhasználó elfogadja, hogy az oldal tartalmának másolása vagy az itt meghatározott céltól eltérő felhasználása akkor is jogsértésnek minősül, ha az esetleg nem állna szerzői jogi oltalom alatt. Minden ilyen jogsértés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a webáruház kárának külön bizonyítása nélkül is legalább 100.000.- Ft, azaz százezezer forint kötbért köteles fizetni a webáruház üzemeltetőjének.

6.2 A webáruház fenntartja a jogot, hogy bíróságok vagy hatóságok előtt eljárást kezdeményezzen minden olyan személy ellen, aki a webáruház használatával (ideértve a vásárlást is) jogsértést követ el, illetve arra kísérletet tesz. A webáruház nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely felhasználó vagy vásárló rovására elkövetett jogsértés miatt.

6.3 Bármilyen, az oldal használatával vagy az oldallal kapcsolatos jogsértés, vagy az eladót ért érdeksérelem esetén a webáruház üzemeltetője jogosult a felhasználó regisztrációját azonnali hatállyal felfüggeszteni, személyes és egyéb adatait, valamint regisztrációját törölni. Az adatok a jogsértéssel vagy érdeksérelemmel kapcsolatos eljárások céljából továbbra is kezelhetők. A fenti lépésekről a webáruház nem köteles értesíteni a felhasználót.

6.4 A webáruház vagy annak bármely része más domainen pl. keretes alkalmazásként – mintegy saját oldalainak részeként – történő megjelenítése kizárólag előzetes írásos engedély esetén lehetséges.

6.5 Az a weboldal, amelyen a Printmania.hu webáruházra mutató link elhelyezésre kerül, nem keltheti azt a benyomást, hogy a webáruház üzemeltetője javasolja, támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását. A linkelő weboldal nem tartalmazhat valótlan információt a webáruház, valamint a linkelő weboldal között fennálló jogviszonyról és a webáruházról. A webáruház minden rá mutató hivatkozás alkalmazása ellen fellép, amely árt a webáruház hírnevének és érdekeinek.

7. Hírlevél

7.1 A webáruház a felhasználó kérésére az általa a regisztráció során bejelölt témában hírlevelet küld a felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címére, továbbá időszakos eseményeiről e-mailben tájékoztatást nyújt.

7.2 A hírlevél szolgáltatást igénybe vevő felhasználó a hírlevélre történő feliratkozással előzetes, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja, ahhoz, hogy az általa a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségére a webáruház termékeire vonatkozó tájékoztatást tartalmazó hírlevél kerüljön megküldésre, továbbá hogy a webáruház a regisztráció során megadott e-mail címét a hírlevél szolgáltatásnyújtása céljából kezelje. A hírlevél szolgáltatás igénybevételét, így a tájékoztató küldemények küldésére vonatkozó és felhasználó személyes adatainak ezen célból történő kezeléséhez történő hozzájárulását a felhasználó bármikor leiratkozás útján jogosult visszavonni.

8. Panaszügyintézés
8.1 A panaszok bejelentésére, kapcsolattartásra használható cím, megegyezik a webáruház ügyfélszolgálati címével, az elektronikus levelezési cím: info@printmania.hu

8.2 A vásárló panaszát írásban jelentheti be az ügyfélszolgálaton. Nem minősül panasznak, ha a vásárló a webáruház működésével, tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást, állásfoglalást kér.

8.3 Az írásban (ideértve az elektronikus úton) tett panaszt a webáruház 30 napon belül megválaszolja. A válaszhoz a webáruház csatolja a panaszról felvett jegyzőkönyvet is. A rögzített panasznak tartalmaznia kell a panaszos nevét, címét és a panasz leírását. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá felhívja a vásárló figyelmét a jogorvoslati lehetőségekre. A válasz másolati példányát köteles megőrizni és az azt ellenőrző hatóságoknak a kérésükre bemutatni. A webáruház által felvett jegyzőkönyv tartalmazza a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben előírt adatokat.

9. Adatvédelem

9.1 A webáruház használata során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Printmania.hu Kft bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél részére. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, amelyek nélkül a rendelés nem teljesíthető, például a futárszolgálatnak, Magyar Posta Zrt.-nek átadott kiszállításhoz szükséges információk.

9.2 Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján felhasználóinkat azonosítani tudjuk, pl. név, e-mail cím. A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat (pl. lakcím) kizárólag a jelen felhasználási feltételekben foglalt esetekben és a felhasználó előzetes önkéntes kifejezett hozzájárulásával gyűjtünk, amely hozzájárulása megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel a felhasználó félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok gyűjtéséhez.

9.3 A Printmania.hu Kft csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket a felhasználó önkéntesen ad meg a regisztrációkor, illetőleg a webáruház által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételekor. Személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos célokra használjuk fel. A felhasználó a regisztrációval hozzájárul, hogy önkéntesen megadott adatai, a megbízott futárszolgálatnak, Magyar Posta Zrt. részére továbbításra kerüljenek. A megadott adatokat ezen felül harmadik személyek felé – a jogszabályban meghatározott eseteken és a felhasználó erre vonatkozó kifejezett és önkéntes hozzájárulásában foglaltakon túl – nem továbbítjuk.

9.4 Kizárólag olyan személyes adatokat rögzítünk, amely a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlen, a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos cél elérésére alkalmas és azt csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük. Az adatkezelés során biztosítjuk az adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét, valamint azt, hogy a felhasználókat csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha bármelyik felhasználónk kéri, hogy személyes adatait töröljük ki saját rendszerünkből (természetesen bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem, vagy nem teljes módon tudja igénybe venni a szolgáltatást), ezt haladéktalanul teljesítjük. Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze nekünk az info@printmania.hu címen.

9.5 A Printmania.hu Kft gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Printmania.hu Kft az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

9.6 Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését szolgálják, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a szolgáltató előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről.

9.7 A megrendelés folyamán rögzített adatokat a megrendelés teljesítéséhez használjuk fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

9.8 A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (fórumok) minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga az adott felhasználót illeti, ugyanakkor a Szolgáltatónak joga van azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra, a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (2010. évi CLXXXV. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére nem adjuk át. A fórum szolgáltatásában tilos az olyan tevékenység, amelyért pénzt, vagy más ellenszolgáltatást kérnek illetve fogadnak el, vagy amellyel bármilyen a Szolgáltatóval üzleti vagy partnerkapcsolatban nem álló szolgáltató termékét, vagy szolgáltatását népszerűsítenek, ajánlanak, vagy azokra utalnak.